Posted by on

Gastouder is IB-ondernemer

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat mevrouw X met haar activiteiten als gastouder winst uit onderneming geniet. X’ activiteiten voldoen aan de eisen van duurzaamheid, omvang, beschikbare tijd en het aantal opdrachtgevers.

Mevrouw X is geregistreerd gastouder van acht (2010 en 2011) en elf (2012 en 2013) kinderen. De omzet is in deze jaren gegroeid van € 10.231 (2010) tot € 21.960 (2013). X geeft de inkomsten aan als resultaat uit overige werkzaamheden. In bezwaar stelt X echter IB-ondernemer te zijn. Volgens de inspecteur heeft X onvoldoende zelfstandigheid ten opzichte van haar opdrachtgevers (de gastouderbureaus) en loopt X onvoldoende ondernemersrisico’s.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X winst uit onderneming geniet. De activiteiten van X voldoen aan de eisen van duurzaamheid, omvang, beschikbare tijd en het aantal opdrachtgevers. Het is ook aannemelijk dat X ondernemersrisico loopt. X loopt in de eerste plaats debiteurenrisico voor als haar opdrachtgevers, in casu de vraagouders, de facturen niet voldoen. De gastouderbureaus vervullen namelijk slechts een kassiersfunctie. X loopt ook inkomensrisico doordat er bij ziekte, vakanties en afwezigheid anderszins geen inkomsten zijn. Het tussenschakelen van gastouderbureaus is noodzakelijk, omdat de vraagouders anders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. X opereert commercieel volledig zelfstandig van de gastouderbureaus. De beroepen van X zijn gegrond.

[Bron Uitspraak]