Posted by on

Opgaaf Wereldinkomen

De Belastingdienst verzendt op dit moment de formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen’. U ontvangt een opgaaf wereldinkomen als u of uw partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving van Belastingdienst/Toeslagen, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Zorginstituut Nederland.
Let op!U bent verplicht om het wereldinkomen aan de Belastingdienst door te geven. Doet u dat niet? Dan stopt Belastingdienst/Toeslagen de toeslag(en) die u of uw eventuele partner dit jaar ontvangt. U moet deze toeslag(en) terugbetalen.

Lees meer informatie over uw opgaaf wereldinkomen.